Heard yesterday police checking on vista night wonder any girls kena catch not...